โลโก้เว็บไซต์ เพราะการศึกษาคือโอกาส มทร.ล้านนา ลำปาง จึงเปิดโอกาสทางการศึกษา...มทร.ล้านนา ลำปางร่วมออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ อ.เถิน จ.ลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เพราะการศึกษาคือโอกาส มทร.ล้านนา ลำปาง จึงเปิดโอกาสทางการศึกษา...มทร.ล้านนา ลำปางร่วมออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ อ.เถิน จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาเพราะการศึกษาคือโอกาส มทร.ล้านนา ลำปาง จึงเปิดโอกาสทางการศึกษา...มทร.ล้านนา ลำปางร่วมออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ อ.เถิน จ.ลำปาง
         กิจกรรมเช้าวันนี้ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์จิตต์มนัส สมโน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานแน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา