โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางร่วมกันหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสับปะรดลำปาง ภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางร่วมกันหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสับปะรดลำปาง ภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางร่วมกันหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสับปะรดลำปาง ภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ
        วันนี้ 17 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ มทร.ล้านนา ลำปาง คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นำทีมสภาอุตสหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าพบอาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา