โลโก้เว็บไซต์ งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง
    ด้วยกรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดลำปาง และสภาเกษตรแห่งชาติ ได้จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา