โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์ที่สาม ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่’61 ยังเข้มข้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัปดาห์ที่สาม ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่’61 ยังเข้มข้น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสัปดาห์ที่สาม ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่’61 ยังเข้มข้น
       แผนกภาษาตะวันตกและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา