โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา สร้างการเรียนรู้ด้านภาษาแบบมีส่วนร่วม10กค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา สร้างการเรียนรู้ด้านภาษาแบบมีส่วนร่วม10กค61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา สร้างการเรียนรู้ด้านภาษาแบบมีส่วนร่วม
          10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา