โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมค่ายอาสาแบ่งปันไออุ่นแก่น้องบนดอยสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมค่ายอาสาแบ่งปันไออุ่นแก่น้องบนดอยสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาแบ่งปันไออุ่นแก่น้องบนดอยสูง
    นักศึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับชมวิทยุวิทยุซีบีภาคเหนือเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายอาสาแบ่งปันไออุ่นมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา