โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดอบรม STEM Education  สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้6กค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดอบรม STEM Education สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้6กค61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดอบรม STEM Education สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
          6 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ STEM ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา