โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์3กค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์3กค61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
          3 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา