โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 61 เน้นการสื่อสาร Communicative  Approach30มิย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 61 เน้นการสื่อสาร Communicative Approach30มิย61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 61 เน้นการสื่อสาร Communicative Approach
     30 มิถุนายน 2561 แผนกภาษาตะวันตกและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา