โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มน้องใหม่ 256129มิย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มน้องใหม่ 256129มิย61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มน้องใหม่ 2561
          29 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยศา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา