โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Tablet และ Android | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Tablet และ Android

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Tablet และ Android”
    เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 16, 17, 23, 24, 30 มกราคม 2559 เป็นจำนวน 5 วัน ในเวลาช่วง 3 สัปดาห์ในเดือน มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา