โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พร้อมใจรับขวัญน้องใหม่ รุ่น ๔๗ “แม่วังศักดิ์ศรี ประเพณีอาวุโส” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พร้อมใจรับขวัญน้องใหม่ รุ่น ๔๗ “แม่วังศักดิ์ศรี ประเพณีอาวุโส”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง พร้อมใจรับขวัญน้องใหม่ รุ่น ๔๗ “แม่วังศักดิ์ศรี ประเพณีอาวุโส”
        วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง นำโดยคุณเกริก กาศเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง นำศิษย์เก่าแม่วังรุ่นพี่เกือบทุกรุ่น มาร่วมต้อนรับน้องใหม่ รุ่นที่ ๔๗ ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา