โลโก้เว็บไซต์ พิธีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
    เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์ประเทือง ฝั้นแก้ว อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล เป็นตัวแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา