โลโก้เว็บไซต์ วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์’59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์’59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาวันเด็กปีนี้นี้ พ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลาน ตะลุย!งานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์’59 พร้อมลุ้นโชครับลูกโคกลับบ้าน
    เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นัก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา