โลโก้เว็บไซต์ ๔ ก.ค. ต้นเดือนหน้านี้ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการเปิดบ้านศูนย์ภาษา 2561 (Language Center Open House 2018 ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

๔ ก.ค. ต้นเดือนหน้านี้ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการเปิดบ้านศูนย์ภาษา 2561 (Language Center Open House 2018 ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนา10 ก.ค. ต้นเดือนหน้านี้ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการเปิดบ้านศูนย์ภาษา 2561 (Language Center Open House 2018 ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
         สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ “เปิดบ้านศูนย์ภาษา 2561” (Language Center...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา