โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการศึกษา และเปลี่ยนทัศนคติ และประโยชน์การดูแลนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการศึกษา และเปลี่ยนทัศนคติ และประโยชน์การดูแลนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนทัศนคติ และประโยชน์การดูแลนักศึกษา
         วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา