โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข
             เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา