Website logo นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานตัว ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และตรวจสุขภาพ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯแห่งความสุข | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานตัว ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และตรวจสุขภาพ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯแห่งความสุข

Publish : Thursday 4 June 2018 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา