โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานตัว ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และตรวจสุขภาพ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯแห่งความสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานตัว ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และตรวจสุขภาพ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯแห่งความสุข

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานตัว ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และตรวจสุขภาพ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯแห่งความสุข
       เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า วันนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนิน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา