โลโก้เว็บไซต์ แปรรูปสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แปรรูปสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ อบต.เสด็จ กระตุ้นชุมชน สร้างเสริมอาชีพ
                    ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอบต. ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา