โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ฯ ติวเข้มนักเรียน ม.6 กว่า 10 โรงเรียน รวม 300 คน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ฯ ติวเข้มนักเรียน ม.6 กว่า 10 โรงเรียน รวม 300 คน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ฯ ติวเข้มนักเรียน ม.6 กว่า 10 โรงเรียน รวม 300 คน
         วันนี้ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ การจัดโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา