โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา4มิย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา4มิย61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
        4 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการเมืองนวัตกรรมเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา