โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วัตถ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา