โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์นักวิจัย “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์นักวิจัย “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์นักวิจัย “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน”
          เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา