โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการเพาะเห็ดแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ หวังสร้างรายได้แก่กลุ่มสมาชิก25พค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการเพาะเห็ดแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ หวังสร้างรายได้แก่กลุ่มสมาชิก25พค61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการเพาะเห็ดแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ หวังสร้างรายได้แก่กลุ่มสมาชิก
          25 พฤษภาคม 2561 นักศึกษากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเพาะเห็ดแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการตำบลแม่สัน เมืองยาว ต.เมืองยาว อ.ห้าง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา