โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7
          วันนี้ 30 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดยผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรตินำคณาจารย์ ร่วมพิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา