โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4
      วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์สรายุทธ มาลัยพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา