โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ปลูกสับปะรด24พค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ปลูกสับปะรด24พค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ปลูกสับปะรด
         วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา จัดนิทรรศการและร่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา