โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังการการชี้แจงด้านต่างๆ ภายหลังจากได้รับสนับสนุนทุนวิจัย RMUTL OTOP Mentor61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังการการชี้แจงด้านต่างๆ ภายหลังจากได้รับสนับสนุนทุนวิจัย RMUTL OTOP Mentor61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังการการชี้แจงด้านต่างๆ ภายหลังจากได้รับสนับสนุนทุนวิจัย RMUTL OTOP Mentor61
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา