โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นวิทยากรสร้างอาชีพแก่แม่บ้านเกษตรกร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นวิทยากรสร้างอาชีพแก่แม่บ้านเกษตรกร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นวิทยากรสร้างอาชีพแก่แม่บ้านเกษตรกร
          ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา