โลโก้เว็บไซต์ เปิดใจอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง สวมชุดไทย คว้ารางวัลเหรียญทอง Coffee Go Green  กาแฟสะอาดสร้างได้บนเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ Euroinvent 2018 ณ เมือง Iasi ประเทศโรมาเนีย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดใจอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง สวมชุดไทย คว้ารางวัลเหรียญทอง Coffee Go Green กาแฟสะอาดสร้างได้บนเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ Euroinvent 2018 ณ เมือง Iasi ประเทศโรมาเนีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาเปิดใจอาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ภาคภูมิใจสวมชุดไทย คว้ารางวัลเหรียญทอง Coffee Go Green กาแฟสะอาดสร้างได้บนเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ Euroinvent 2018 ณ เมือง Iasi ประเทศโรมาเนีย
                   “เรานำเสนอ Innovative Process นี้อย่างตั้งใจเต็มที่ทุกนาที ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา