โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม TOR “คู่มือการปฏิบัติงาน” บุคลากรมีทักษะ งานเป็นระบบและมีคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม TOR “คู่มือการปฏิบัติงาน” บุคลากรมีทักษะ งานเป็นระบบและมีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนากองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม TOR “คู่มือการปฏิบัติงาน” บุคลากรมีทักษะ งานเป็นระบบและมีคุณภาพ
           วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด พร้อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา