โลโก้เว็บไซต์ ทำเค้กสับปะรด ไส้อั่ว หมูแผ่น และหมูสวรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำเค้กสับปะรด ไส้อั่ว หมูแผ่น และหมูสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา2 หน่วยงาน จับมือ เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรพื้นบ้าน สนับสนุนกิจกรรมรวมกลุ่มให้เกษตรกร
                  ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา