โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้แทนหอการค้าจังหวัดลำปางในการหารือด้าน SMEs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้แทนหอการค้าจังหวัดลำปางในการหารือด้าน SMEs

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้แทนหอการค้าจังหวัดลำปางในการหารือด้าน SMEs
    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคุณสกล สุพรรณบรรจง รองประธานหอการค้าจังหว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา