โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาพันธุ์ไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) เพื่อเพิ่มมูลค่า ได้ทั้งความรู้ สาระ และบันเทิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาพันธุ์ไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) เพื่อเพิ่มมูลค่า ได้ทั้งความรู้ สาระ และบันเทิง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาพันธุ์ไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) เพื่อเพิ่มมูลค่า ได้ทั้งความรู้ สาระ และบันเทิง
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา