โลโก้เว็บไซต์ สรรพากรพื้นที่ จัดอบรม “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สรรพากรพื้นที่ จัดอบรม “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา