โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนองานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ89พค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนองานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ89พค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนองานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ
          นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา