โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินร่วมกับเกษตรกร พร้อมวิเคราะห์หาแร่ธาตุสำหรับปลูกสับปะรดนอกฤดู39พค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินร่วมกับเกษตรกร พร้อมวิเคราะห์หาแร่ธาตุสำหรับปลูกสับปะรดนอกฤดู39พค61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินร่วมกับเกษตรกร พร้อมวิเคราะห์หาแร่ธาตุสำหรับปลูกสับปะรดนอกฤดู
          ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ร่วมกับเกษตรกรลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน เพื่อวิเคราะห์หาแร่ธาตุในดินที่เหมาะสมกับการปลูกสับปะรดนอกฤดู ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา