โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือเทศบาลตำบลท่าผา  แปรรูปสบู่ล้างหน้าใสเสาวรส สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลตกเกรด3พค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือเทศบาลตำบลท่าผา แปรรูปสบู่ล้างหน้าใสเสาวรส สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลตกเกรด3พค61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือเทศบาลตำบลท่าผา แปรรูปสบู่ล้างหน้าใสเสาวรส สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลตกเกรด
          3 พฤษภาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าผา  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรมบริการให้คำปรึกษาแปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา