โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ พร้อมรับน้องๆ นักศึกษา สู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ พร้อมรับน้องๆ นักศึกษา สู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ พร้อมรับน้องๆ นักศึกษา สู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
       อาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ฝ่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา