โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี ในงาน  management fair | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี ในงาน management fair

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาการบัญชี รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี
    นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี ในงาน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา