โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ อบต.พิชัยและกรมพัฒนาที่ดิน ทำประชาพิจารณ์การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ดิน ป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนตำบลพิชัยและเพื่อใช้ในการเกษตรสนับสนุนการเรียนการสอน23เมย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ อบต.พิชัยและกรมพัฒนาที่ดิน ทำประชาพิจารณ์การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ดิน ป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนตำบลพิชัยและเพื่อใช้ในการเกษตรสนับสนุนการเรียนการสอน23เมย61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ อบต.พิชัยและกรมพัฒนาที่ดิน ทำประชาพิจารณ์การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ดิน ป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนตำบลพิชัยและเพื่อใช้ในการเกษตรสนับสนุนการเรียนการสอน
          23 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำประชาพิจารณ์การพัฒนาแหล่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา