โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค 24เมย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค 24เมย61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
          24 เมษายน 2561 อาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา