โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
       เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) “ราชมงคลฮ่วมใจ๋ สืบสานป๋าเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา