โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือจุฬาฯ อาชีวะและวิทยาลัยเกษตรพัฒนาหลักสูตรสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (New  Breed)26เมย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จับมือจุฬาฯ อาชีวะและวิทยาลัยเกษตรพัฒนาหลักสูตรสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Breed)26เมย61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จับมือจุฬาฯ อาชีวะและวิทยาลัยเกษตรพัฒนาหลักสูตรสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Breed)
         26 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา