โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาสัญจร25เมย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาสัญจร25เมย61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาสัญจร
          25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับพลเอกเจน คีรีทวีป ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสังคมและความมั่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา