โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบนักศึกษารอบ 3 รับตรง มทร.ล้านนา 2122เมย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบนักศึกษารอบ 3 รับตรง มทร.ล้านนา 2122เมย61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบนักศึกษารอบ 3 รับตรง มทร.ล้านนา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบนักศึกษารอบ 3 รอบรับตรง มทร.ล้านนา ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2561 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา