โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา
    วันนี้ (17 ก.พ. 59) เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมเสวนาการปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา