โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง และ อดีต รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง และ อดีต รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง และ อดีต รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
วันนี้ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา