โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการ งานพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการ งานพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร "ฉับพลัน นฤมิต ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการ งานพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร
        วันที่ 5 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร ตัว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา